Tính lượng Protein cần thiết hàng ngày

0
1216

*Bảng tính này dựa trên kết quả nghiên cứu của Cơ quan Dinh Dưỡng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ – USDA | United States Department of Agriculture.

HinhThe.com,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here